ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Kowalskiej

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Antoniego Pieńkosa
13 kwietnia, 2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 7 maja  2021 r. o godz. 13.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr Kamili Kowalskiej

Tytuł rozprawy: Migracje zarobkowe Polek do Włoch  po wejściu Polski do Unii Europejskiej

 

Promotor:    dr hab. prof. ucz. Maciej Duszczyk

Recenzenci: dr hab. prof. ucz. Brygida Solga, Politechnika Opolska, prof. dr hab. Henryk Chałupczak, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji

Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://wnpism.uw.edu.pl/mgr-kamila-kowalska/.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl . Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 12.00
w dniu 27 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 w dniu 5 maja 2021 r.

X