ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – mgr Barbary Kratiuk

mgr Dominika Pszczołkowska-Mościcka
29 marca, 2021
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Labinota Hajdari
5 kwietnia, 2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 9 kwietnia 2021 r. o godz. 13.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy

doktorskiej w trybie zdalnym:
mgr Barbary Kratiuk

Tytuł rozprawy: Wietnam w amerykańskiej strategii równoważenia w regionie Azji Wschodniej w latach 1995-2016
Promotor: prof. dr hab. Marian E. Haliżak
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Stanisław Pawlak
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji
Język obrony: polski
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym
na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem  https://wnpism.uw.edu.pl/mgr-barbara-kratiuk-obrona/
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po
wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl .

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 12.00
w dniu 31 marca 2021 r. do godz. 12.00 w dniu 6 kwietnia 2021 r.

X