ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Judity Krasniqi

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Labinota Hajdari
5 kwietnia, 2021
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Sary Burchert
5 kwietnia, 2021

NOTIFICATION

on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on April 16, 2021 at 1.00 PM:
mgr Judity Krasniqi

Title of the dissertation: International Women’s Rights Law versus Traditional
Societies: Practices of Exclusion of Women from the Right to Property and
Inheritance in Kosovo
Dissertation supervisor: Prof. Agnieszka Rothert
Assistant supervisor: Agnieszka Bejma, PhD
Reviewers: Prof. Iwetta Andruszkiewicz
Prof. Edyta Pietrzak
Scientific discipline: Political Science and Public Administration
Language of the defence: English

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).
The text of the dissertation and the reviews is available here:
https://wnpism.uw.edu.pl/mgr-judita-krasniqi/ .
The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl .
The registration of participants will be open from at 12 noon on April 6, 2021 until at 12 noon on April 12, 2021.

 

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona

rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr Judity Krasniqi

Tytuł rozprawy: International Women’s Rights Law versus Traditional Societies:
Practices of Exclusion of Women from the Right to Property and Inheritance in Kosovo.
Promotor: prof. ucz. dr hab. Agnieszka Rothert
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Bejma
Recenzenci: prof. ucz. dr hab. Edyta Pietrzak, Politechnika Łódzka
prof. ucz. dr hab. Iwetta Andruszkiewicz, UAM

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji
Język obrony: angielski
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem
https://wnpism.uw.edu.pl/mgr-judita-krasniqi/.
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres:
doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl .

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 12.00 w dniu 6 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 w dniu 12 kwietnia 2021 r.

X