ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Sary Burchert

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Judity Krasniqi
5 kwietnia, 2021
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Pszczółkowskiej-Mościckiej
13 kwietnia, 2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 15 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy

doktorskiej w trybie zdalnym:
mgr Sary Burchert

Tytuł rozprawy: Dyskurs liberalny w III RP jako komponent i przestrzeń sporów polityczno-ideologicznych
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Karwat
Recenzenci: prof. UJ dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
prof. UG dr hab. Danuta Plecka
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji
Język obrony: polski
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://wnpism.uw.edu.pl/mgr-sara-burchert/.
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.
Zgłoszenie należy przesłać na adres: doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl .
Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 12.00 w dniu 5 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 w dniu 12 kwietnia 2021 r.

X