Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową Quo vadis Unio a racja stanu Polski
11 grudnia, 2020
Seminarium “Jak migranci zbudowali Francję”
14 grudnia, 2020

W piątek 11 grudnia 2020 roku dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł na zawsze prof. dr hab. Teodor Filipiak. Urodzony 1 kwietnia 1929 roku w Stanisławowie. Żegnamy pracownika związanego z Instytutem Nauk Politycznych, który zajmował się historią doktryn politycznych i prawnych, a także nauką o kulturze politycznej. Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ds. współpracy z zagranicą od 1 września 1981 roku do 31 sierpnia 1983 roku.

Będzie nam Ciebie brakowało Profesorze! Wdzięczni przyjaciele, oddani wychowankowie i współpracownicy.

Dr hab. Daniel Przastek, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW,

Prodziekani, Pełnomocnicy, Pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, administracji i obsługi, doktoranci i studenci.

Zdjęcie – Paweł Brzeziński, Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej

X