2 lutego, 2023

ZASADY BHP

Szanowni Studenci, przekazujemy informacje dot. szkolenia bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia – BHP w r.a. 2022/2023: – szkolenie na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus”  https://kampus.come.uw.edu.pl dostępne będzie dla studentów
2 lutego, 2023

MINIATURA 7 – otwarty nabór

NCN ogłosiło siódmą edycję naboru do konkursu MINIATURA na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. O finansowanie
1 lutego, 2023

Okrągły stół studentów politologii

17 stycznia 2022 roku na naszym wydziale odbył się Okrągły Stół. Zrealizowany został przez studentów politologii, z inicjatywy prof. dr hab. Tadeusza Bodio. Przy wyborze tematu
1 lutego, 2023

Newsletter międzynarodowego projektu Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay LoGov

Zapraszamy do lektury Newslettera międzynarodowego projektu „Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay LoGov”. Treść newslettera – kliknij tutaj. Projekt realizowany w ramach Horyzont 2020 (Marie
X