Okrągły stół studentów politologii
1 lutego, 2023
Zmarł prof. Szewach Weiss
4 lutego, 2023

NCN ogłosiło siódmą edycję naboru do konkursu MINIATURA na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne.

O finansowanie mogą się ubiegać osoby, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku i posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

X