Newsletter międzynarodowego projektu Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay LoGov
1 lutego, 2023
MINIATURA 7 – otwarty nabór
2 lutego, 2023

17 stycznia 2022 roku na naszym wydziale odbył się Okrągły Stół. Zrealizowany został przez studentów politologii, z inicjatywy prof. dr hab. Tadeusza Bodio.

Przy wyborze tematu debaty, grupa kierowała się przede wszystkim obecną sytuacją prawno-polityczną oraz wpływem Polski na kreowanie polityki unijnej podczas 18 lat członkostwa. Studenci podjęli próbę wspólnego wskazania psychologicznych szans i barier integracji europejskiej oraz uzyskania jednoznacznej odpowiedzi – jaka jest rola Polski w tej integracji.

Projekt stanowił jeden z elementów zaliczenia przedmiotu ,,Psychologia polityki’’.

Debata została podzielona na 4 panele :
I. Polska wobec polityki unijnej w latach 2004 – 2022
II. Bariery dalszej integracji europejskiej
III. Szanse dalszej integracji europejskiej. Co nas łączy?
IV. Polska wobec integracji europejskiej i przyszłość UE

Sprawozdanie z Okrągłego Stołu – kliknij tutaj
Raport z Okrągłego Stołu – kliknij tutaj

 

X