Dr Ewa Flaszyńska z odznaką honorową Minister Rodziny i Polityki Społecznej Primus in Agendo

Zaproszenie na warsztaty: “Secrecy and Methods in Empirical Research”
17 stycznia, 2023
prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek z wywiadem dla DGP
20 stycznia, 2023
Pani Dr Ewa Flaszyńska otrzymała odznakę honorową Minister Rodziny i Polityki Społecznej Primus in Agendo (“Pierwszy w działaniu”). Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.

Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

X