Dr Dorota Heidrich
Październik 1, 2019
Dr Marko Babić
Październik 17, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Hanny Schreiber

Wniosek

Autoreferat

26 kwietnia  2019 r. – dr Hanna Schreiber  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

24 lipca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

27 września 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Dr hab. Daniel Przastek – recenzent
Dr hab. Piotr Załęski – członek komisji
Dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala – sekretarz

X