Konkursy w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW. Obecnie można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access
8 października, 2020
Aktualne konkursy i granty
22 stycznia, 2021
1. Nabór wniosków w programie SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.
2. Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na kolejną edycję szkolenia on-line: „ ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne, innowacyjne i wspierające”, które odbędzie się 5 listopada br. w godzinach 10:00-14:30.
3. RPK Region Zachodni Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu serdecznie zaprasza na webinarium pt. “Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Daj sobie szansę na ich zdobycie!”, które odbędzie się 9 listopada.
4. Termin składania aplikacji w konkursie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przesunięto na 18.12.2020. Termin przesyłania wniosku do Sekcji Badań upływa 4.12.2020.
5. Zaproszenie na coroczne spotkanie sojuszu 4EU+, które odbędzie się online 16.11.2020 .
6. European Green Deal Call – Horizont 2020
7. Apply for Funding 2021 European Researchers’ Night – termin 12.01.2021
8. Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2020. Termin 18.12.2020.
9. Przypominamy o możliwości aplikowania o granty interwencyjne!
X