Komunikat w sprawie terminu wnoszenia opłat w semestrze letnim

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej
Maj 12, 2020
Wykład otwarty online prof. Roba Rabela – Hidden Dragon no Longer: Rethinking the Challenge of China’s Rise
Maj 18, 2020

Komunikat kierownika jednostki dydaktycznej z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ustalenia nowego terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Na podstawie § 4 zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim, a także biorąc pod uwagę szczególną sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19, ustalam na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 termin wnoszenia opłat za usługi edukacyjne do dnia 31 lipca 2020 r. Oznacza to, że do tego dnia nie będą naliczane odsetki za nieterminowe wpłaty należności dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.

Kierownik jednostki dydaktycznej WNPiSM
dr Justyna Godlewska-Szyrkowa

X