Prof. ucz. dr hab. Jacek Męcina wraz z delegacją w Państwowym Uniwersytecie Mongolskim

Doktorant na kongresie naukowym w Seulu – ,,The World Congress for Korean Politics and Society 2019. Korean Peninsula for Peace and Prosperity: Integration and Innovation’’
15 lipca, 2019
Profesor Jacek Wojnicki, prof. Agnieszka Rothert i dr Łukasz Zamęcki z wizytą na Carleton University
12 września, 2019

W dniach 8-14 lipca br. odbyła się wizyta delegacji pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego – prof. ucz, dr hab. Jacek Męcina oraz dr Jan Rogala, w Ułan Bator, Mongolia. Było to możliwe dzięki podpisanej niespełna miesiąc temu (17 czerwca br.) umowie ramowej współpracy miedzy UW a Państwowym Uniwersytetem Mongolskim (PUM). Głównym celem sześciodniowej wizyty było ustalenie konkretnych obszarów współpracy oraz podpisanie porozumienia (MoU) w kwestii współorganizacji dwóch międzynarodowych konferencji naukowych (na UW i PUM) w 2020 roku z okazji przypadającej okrągłej, 70-tej rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych miedzy Polską a Mongolią. Dodatkowo program wizyty obejmował szereg spotkań, prezentacji, rozmów i konsultacji służących promocji działalności naukowej UW, zacieśnianiu współpracy miedzy polskimi i mongolskimi naukowcami oraz zachęcaniu do podejmowania studiów przez Mongołów na naszej uczelni.

W ramach spotkań doszło do dwustronnych rozmów z prof. S. Battulagiem, Dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Spraw Publicznych PUM. Efektem tego spotkania są wspólne ustalenia dotyczące zacieśnienia współpracy między WNPiSM UW oraz WSMiSP NUM. Między innymi ma ona obejmować wymianę kadry, organizację wspólnych seminariów oraz wydawanie wspólnych/wzajemnych publikacji.

Delegacja odbyła również spotkanie z panem D. Gardi Dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Edukacji, Kultury, Nauki i Sportu Mongolii. Tematem rozmów była współpraca między UW i PUM, która uzyskała zapnie o wsparciu ze strony instytucji reprezentowanej przez p. Gardi.

Odbyło się również spotkanie z prof. D. Zayabaatarem, Dziekanem Wydziału Nauki i Sztuki , prof. S. Battulagiem, Dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Spraw Publicznych, prof. P. Delgerjargalem, Prodziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych, prof. B. Bold-Erdeneem, Prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych, dr B. Tuvshintogs, Kierownikiem Katedry Mongolistyki i Językoznawstwa oraz dr S. Bulgantamir, Kierownik Zakładu Europeistyki, reprezentantami Państwowego Uniwersytetu Mongolskiego. W trakcie spotkania negocjowane były ostateczne ustalenia dotyczące warunków umowy o współpracy przy organizacji dwóch konferencji naukowych w 2020 roku – w Ułan Bator oraz w Warszawie.

Kulminacyjnym punktem wizyty ceremonia podpisania porozumienia między UW a PUM współorganizacji ww. konferencji. Uroczystość ta odbyła się w obecności pana Macieja Langa, Wiceministra Spraw Zagranicznych oraz Jego Magnificencji Rektora PUM pana Ya. Tumurbaatar.

Zgodnie z ustaleniami i podpisanym MoU Wydział Orientalistyczny, Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW wspólnie z Wydziałem Nauki i Sztuki, Stosunków Międzynarodowych i Spraw Publicznych PUM będą odpowiedzialne za przygotowanie dwóch przyszłorocznych międzynarodowych konferencji naukowych. Inicjatywa uzyskała również wstępną deklarację wsparcia ze strony MSZ obu krajów.

Delegacja UW wzięła również aktywny udział w organizowanym przez MSZ RP i PAIH Forum Biznesowym Polska-Mongolia, które zorganizowano w ramach oficjalnej wizyty wiceministra SZ RP Macieja Langa w Mongolii. UW posiadało własną przestrzeń reklamową, gdzie wyłożone zostały materiały promocyjne UW. Tuż przed wystąpieniem min. Langa prezentację naszego Uniwersytetu oraz Wydziałów miał prof. ucz., dr hab. Jacek Męcina, który przedstawił naszą Uczelnię, ofertę oraz rolę nauki w kształtowaniu prawidłowych relacji biznesowych (współpraca biznesu z nauką).

Osiągnięte porozumienia i zawarte umowy dają jasny obraz możliwości oraz kształtują ramy współpracy międzyuczelnianej, a także stanowią ważny element w procesie umiędzynaradawiania nauki.

JR

X