Doktorant na kongresie naukowym w Seulu – ,,The World Congress for Korean Politics and Society 2019. Korean Peninsula for Peace and Prosperity: Integration and Innovation’’

Pracownicy Wydziału biorą udział w „Symposium on Relations between China, Poland and Central and Eastern European Countries in New Era”
12 lipca, 2019
Prof. ucz. dr hab. Jacek Męcina wraz z delegacją w Państwowym Uniwersytecie Mongolskim
16 lipca, 2019

W dniach 24-26 czerwca doktorant WNPISM mgr Mateusz Danielewski wziął udział w ,,The World Congress for Korean Politics and Society 2019. Korean Peninsula for Peace
and Prosperity: Integration and Innovation’’, organizowanym przez Korean Political Science Association w Seulu. Mgr Mateusz Danielewski wygłosił referat pt. „Russia’s
role on the Korean Peninsula – challenges and opportunities”. Wyjazd odbył się dzięki Programowi finansowemu wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu
Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ścieżka 3.5.

 

X