prof. Zbigniew Lasocik na międzynarodowej konferencji przeglądowej sieci osób badających problematykę handlu ludźmi

Konkurs Delegatury Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Polsce i Ambasady Szwajcarii
1 lipca, 2024
Raport „Social Policy and Social Policy Research in Poland. A Report on Social Policy Teaching, Political Consultancy and Research Data Infrastructure”
2 lipca, 2024

pl

W dniach 20-21 czerwca 2024 Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi prof. Zbigniew Lasocik przebywał w miejscowości A Coruna (Galicja, Hiszpania), na międzynarodowej konferencji przeglądowej sieci osób badających problematykę handlu ludźmi (Human Trafficking Research Network). Współorganizatorem konferencji był Wydział Prawa Uniwersytetu A Coruna. W ramach obrad prof. Lasocik wygłosił referat nt. trudności związanych z definiowaniem pracy przymusowej i wynikających z tego komplikacji badawczych.

Istotnym elementem konferencji była prezentacja wyników badań naukowych dotyczących handlu ludźmi oraz wymiana doświadczeń wynikających z tych badań. Wniosek jest oczywisty: badacze coraz częściej podejmują badania handlu ludźmi i pracy przymusowej. Coraz dłuższa jest także lista państw, które takie badania zamawiają i finansują. Polska nie należy do tego grona.  Ostatnie poważne badania tej problematyki w naszym kraju miały miejsce kilkanaście lat temu. Od lat, wszelkie próby uzyskania grantu na badania współczesnego niewolnictwa kończą się fiaskiem. Na razie nie widać „jaskółek”, które mogłyby zapowiadać wiosnę.

X