Seminarium The End of Anglo-America? Implications for International Order z udziałem prof. Barry Buzana

Heidrich Dorota dr
Wywiad dr hab. Doroty Heidrich dla portalu dyskusyjnego OtokoClub
1 czerwca, 2021
Czasopismo Problemy Polityki Społecznej na prestiżowej liście Scopus
1 czerwca, 2021

26 maja 2021 r. odbyło się seminarium The End of Anglo-America? Implications for International Order z udziałem prof. Barry Buzana (członek British Academy, emerytowany profesor w London School of Economics and Political Science) zorganizowane przez Katedrę Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM.

Jako keynote speaker wystąpił prof. Barry Buzan, dyskutantami byli prof. dr hab. Edward Haliżak oraz dr hab. Dorota Heidrich, która moderowała także całe spotkanie. W seminarium wzięło udział około 90 osób: badacze z WNPiSM, z UW, innych ośrodków akademickich w Polsce (m.in. z Wrocławia, Łodzi, Lublina, Gdyni, Szczecina, Katowic, Krakowa) oraz z całego świata (m.in. z Niemiec, Czech, Rosji, Ukrainy, Bangladeszu, Indii, Meksyku). Ponadto w seminarium uczestniczyli studenci UW oraz uczelni m.in. z Indii i Ukrainy.

Podczas seminarium prof. Barry Buzan przedstawił rozważanie na temat roli USA i Zachodu w stosunkach międzynarodowych w kontekście pojawiających się nowych wyzwań. Jego komentarze skupiły się w szczególności na problematyce dalszego anglo-amerykańskiego przywództwa w stosunkach międzynarodowych. Jego wystąpienie oparte było na wspólnym z Michaelem Coxem rozdziale “The End of Anglo-America?” do książki, która zostanie opublikowana w 2021 r., pod redakcją Cornelii Navari i Tonny Brems Knudsena pt. „Power Shift in English School Perspective”. Prof. dr hab. Edward Haliżak i dr hab. Dorota Heidrich jako dyskutanci odnieśli się do głównych tez prof. Buzana. Następnie rozpoczęła się sesja pytań i komentarzy otwarta dla wszystkich uczestników. Zarówno w tej części, jak i w poprzedzającym ją wystąpieniu prof. Buzana, seminarium koncentrowało się wokół czterech głównych pytań: co oznacza termin “angloameryka” i czy nadal jest adekwatny dla ładu globalnego?; czy wartości promowane przez Zachód są nadal atrakcyjne dla świata?; jakie wartości może oferować dzisiejszemu światu USA i Zachód?; jakie przeszkody i wyzwania stoją przed Zachodem w podejmowanych wysiłkach na rzecz promowania określonych wartości?

Konferencję można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=gW_kHI6D6J8

X