Seria wykładów on-line dot. tematyki Open Science – wykładowcy z uniwersytetów członkowskich Sojuszu 4EU+

Handbook of Indo-Pacific Studies – książka pod redakcją dr Barbary Kratiuk i dr Aleksandry Jaskólskiej
27 lutego, 2023
Wtorek geopolityczny 07/03/2023 – Alicia Fawcett (Carnegie Council on Ethics in International Affairs)
2 marca, 2023

Wykładowcy z uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ , w tym z Uniwersytetu Sorbońskiego, Mediolańskiego czy Kopenhaskiego, poprowadzą wspólnie serię 8. wykładów w tematyce dot. Open Science w okresie od 22.02. do 3.07. br.

To wspaniała okazja dla wykładowców, naukowców i doktorantów, aby dowiedzieć się więcej na temat otwartego dostępu do publikacji naukowych, preprintach i otwartym procesie recenzowania, zarządzania danymi badawczymi etc.

Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w tych wykładach oraz możliwe szerokie rozpowszechnienie tej informacji w Państwa jednostkach.

Więcej informacji na stronie internetowej Sojuszu 4EU+: https://4euplus.eu/4EU-498.html#4

X