Kierownicy Katedr
1 marca, 2021
Zajęcia dr Urszuli Kurcewicz
3 marca, 2021

Wszystkich Studentów zainteresowanych rozwojem naukowym i podjęciem studiów w Szkole
Doktorskiej UW zapraszamy na spotkanie z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej oraz
Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy ze Szkołą Doktorską, które odbędzie się 10 marca o godz.
18.00 na Google Meet ( https://meet.google.com/eif-ccxj-nax )

Szczególnie gorąco zachęcamy studentów studiów II stopnia!!

X