Artykuły naszych pracowników w nowej książce wydanej przez Petera Langa “Evolving Regional Values and Mobilities in Global Contexts”
25 lutego, 2021
Spotkanie w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UW
1 marca, 2021

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Dziekan WNPiSM UW dr hab. Daniel Przastek z dniem 1 marca 2021 r. powołał kierowników katedr:

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego – prof. dr hab. Andrzej Misiuk
Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych – prof. dr hab. Dariusz Popławski
Katedra Historii Politycznej – prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
Katedra Metodologii Badań nad Polityką – prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska
Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej – prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski
Katedra Polityk Unii Europejskiej – dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz
Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń – dr hab. Łukasz Łotocki
Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej – dr hab. Piotr Tosiek
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego – prof. dr hab. Jan Garlicki
Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych – dr hab. Jakub Zajączkowski
Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego – prof. dr hab. Roman Kuźniar
Katedra Studiów Wschodnich – prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki
Katedra Systemów Politycznych – prof. dr hab. Jacek Wojnicki
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej – prof. dr hab. Mirosław Karwat
Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy – dr hab. Jacek Męcina, prof. ucz.

Serdecznie gratulujemy!

X