Studenci i Studentki WNPiSM na praktykach zagranicznych podczas Expo2020Dubai

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 października, 2021
PROF. RICHARD GIULIANOTTI ORAZ DR GARY ARMSTRONG WYKŁADOWCAMI WIZYTUJĄCYMI WNPISM UW
15 października, 2021

Studenci i Studentki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli trzymiesięczne praktyki zagraniczne podczas Expo 2020 Dubai. W ramach praktyk studenci zdobędą doświadczenie w środowisku międzynarodowym, podniosą kompetencje zawodowe i językowe podczas organizacji konferencji branżowych czy wydarzeń towarzyszących o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Zakwalifikowani studenci reprezentują różne kierunki studiów na Uniwersytecie, tj. stosunki międzynarodowe, orientalistykę-arabistykę, politologię, logistykę i administrowanie w mediach, chemię, gospodarkę przestrzenną, finanse i rachunkowość, psychologię czy bioinformatykę. Studenci posługują się również wieloma językami tj. angielski, niemiecki, rosyjski, francuski czy hiszpański oraz bardziej niszowymi jak hebrajski, arabski, ormiański, turecki.

Kolejna tura Studentów i Studentek UW wyleci pod koniec roku kalendarzowego i będzie realizować praktyki do czasu zamknięcia Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju. Wśród obsługi Pawilonu Polski, oprócz studentów Uniwersytetu Warszawskiego, znajdują się studenci czterech polskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Grupy Uczelni Vistula.

Realizacja praktyk zagranicznych jest możliwa dzięki współpracy Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pawilonu Polski. Obsługę projektu zapewnia Biuro Karier UW, a za koordynację merytoryczną współpracy odpowiada Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (dr hab. Jakub Zajączkowski – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych). W realizację współpracy zaangażowane są wydziały i jednostki UW, w tym m.in. Wydział Orientalistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Polonistyki, Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Europejskie oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polonicum.

 

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej www.biurokarier.uw.edu.pl i w mediach społecznościowych Biura Karier UW.

fot. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
Finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach dotacji celowej na realizację Zadania zleconego przez Ministra pn. „Organizacja zagranicznych praktyk dla 34 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai” na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/106.

X