Zajęcia Ogólnouniwersyteckie profesor Maríi del Consuelo Davili Perez [ZIP]

Zajęcia Ogólnouniwersyteckie profesora Rajendra K. Jaina [ZIP]
21 grudnia, 2021
Międzynarodowa konferencja V4 – Past. Present. Future za nami
21 grudnia, 2021
Zajęcia poprowadzi profesor María del Consuelo Davila Perez
W załączeniu znajdą Państwo CV profesor Maríi del Consuelo Davili Perez
Theory and Practice of International Relations and Foreign Policy in Latin America and the Caribbean 
  • Koordynatorzy: profesor María del Consuelo Davila Perez, dr hab. Dorota Heidrich
  • 4 ECTS
  • Czas trwania to 15h
  • Środa 9.45, sala 307 – dokładny plan zajęć mogą Państwu znaleźć w systemie USOS

Więcej szczegółów dotyczących zajęć znajdą Państwo TUTAJ

Security Challenges in Latin America and the Caribbean Region

  • Koordynatorzy: profesor María del Consuelo Davila Perez, dr hab. Dorota Heidrich
  • 4 ECTS
  • Czas trwania to 15h.
  • Czwartek 9.45, sala 307 – dokładny plan zajęć mogą Państwu znaleźć w systemie USOS

Więcej szczegółów dotyczących zajęć znajdą Państwo TUTAJ


Zadanie „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”  jest organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl.

X