Zajęcia Ogólnouniwersyteckie profesora Rajendra K. Jaina [ZIP]

Zajęcia Ogólnouniwersyteckie profesora Roberto Rabela z Victoria University of Wellington [ZIP]
21 grudnia, 2021
Zajęcia Ogólnouniwersyteckie profesor Maríi del Consuelo Davili Perez [ZIP]
21 grudnia, 2021
Zajęcia będą prowadzone przez profesora Rajendra K. Jaina
W załączeniu znajdą Państwo CV profesora Rajendra K. Jaina
Geoeconomics of Contemporary Asia
  • Koordynatorzy: profesor Rajendra K. Jain, dr hab. Jakub Zajączkowski
  • 4 ECTS
  • Czas trwania to 15h
  • Środa 15.00-16.30, sala 317 – dokładny plan zajęć mogą Państwu znaleźć w systemie USOS

Więcej szczegółów dotyczących zajęć znajdą Państwo TUTAJ

Research Design in International Relations and Politics
  • Koordynatorzy: profesor Rajendra K. Jain, dr hab. Jakub Zajączkowski
  • 4 ECTS
  • Czas trwania to 15h
  • Wtorek 13.15, sala 313 – dokładny plan zajęć mogą Państwu znaleźć w systemie USOS

Więcej szczegółów dotyczących zajęć znajdą Państwo TUTAJ

 


Zadanie „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”  jest organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl.

X