Międzynarodowa konferencja V4 – Past. Present. Future za nami

Zajęcia Ogólnouniwersyteckie profesor Maríi del Consuelo Davili Perez [ZIP]
21 grudnia, 2021
Oferta przedmiotów OGUN WNPISM w semestrze letnim
21 grudnia, 2021

W dniach 16 i 17 grudnia 2021 r. odbyła się na naszym Wydziale międzynarodowa konferencja naukowa V4 – Past. Present. Future, która jednocześnie była upamiętnieniem 30lecia powstania tzw. Grupy Wyszehradzkiej zrzeszającej państwa Europy Środkowej: Polski, Czech, Węgier i Słowacji.

Do Gmachu Audytoryjnego przyjechało blisko 100 badaczek i badaczy z regionu. Uczestnicy wzięli udział w łącznie 16 panelach tematycznych oraz 3 sesjach plenarnych. Podczas konferencji omawiane były zagadnienia związane m. in. z systemami partyjnymi państw V4, stosunkami międzynarodowymi, roli państw V4 w Unii Europejskiej oraz konsekwencji pandemii COVID-19.

Konferencję uświetnił m. in. wykład keynote speakera Pani Marianny Neupauerovej (Fundusz Wyszehradzki), panel dyskusyjny ambasadorów państw Grupy oraz przemówienie otwierające konferencję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Alojzego Nowaka.

Partnerami wydarzenia byli:

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Karola w Pradze

Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie

Instytut Stosunków Międzynarodowych, Corvinus University w Budapeszcie

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, University of Pecs

W skład komitetu naukowego konferencji weszli: przewodniczący dr hab. Daniel Przastek, dr Agnieszka Bejma, dr Małgorzata Kaczorowska, dr hab. Marek Madej, dr hab. Renata Mieństwoska, dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska, dr hab. Jakub Zajączkowski oraz dr hab. Łukasz Zamęcki.

X