Zarządzenie Rektora UW w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. sposobu wyłaniania członków Rad Naukowych Dyscyplin

Seminarium “Shifting Security Dynamics in the Asia-Pacific” za nami
27 maja, 2020
Oferta kierunków WNPiSM
Poznaj ofertę WNPiSM w roku akademickim 2020/2021
27 maja, 2020

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Zarządzeniem REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. sposobu wyłaniania członków Rad Naukowych Dyscyplin TUTAJ

 

X