Seminarium “Shifting Security Dynamics in the Asia-Pacific” za nami

Letnia sesja egzaminacyjna
27 maja, 2020
Zarządzenie Rektora UW w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. sposobu wyłaniania członków Rad Naukowych Dyscyplin
27 maja, 2020

26 maja 2020 r. odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe “Shifting Security Dynamics in the Asia-Pacific” organizowane przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Centre for Strategic Studies, Victoria University of Wellington. który reprezentował m. in. dyrektor centrum – Prof. David Capie, który prowadził spotkanie.

Seminarium w imieniu Wydziału otworzył dr hab. Daniel Przastek – prodziekan WNPiSM. Oprócz badaczy z naszego Wydziału (który reprezentował również m. in. prodziekan dr Łukasz Zamęcki) oraz Centre for Strategic Studies, VUW udział wzięli pracownicy naukowi z całej polski (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, UMCS, SWPS, PISM oraz CSM) oraz z różnych Uniwersytetów na świecie (International Christian University ICU w Tokio, University of Dhaka). Spotkanie uświetnił swoją obecnością Ambasador RP w Nowej Zelandii Zbigniew Gniatkowski.

Organizatorami spotkania byli prof. Rob Rabel (Vissiting Professor w ramach programu ZIP – Victoria University of Wellington) oraz dr hab. Jakub Zajączkowski (WNPISM UW).

X