MEiN ogłosiło konkurs dla wybitnych młodych naukowców
21 listopada, 2022
MINIATURA 7 – otwarty nabór
2 lutego, 2023
komunikat

IDUB ogłosiło kolejną edycję konkursu Nowe Idee w POB V na wsparcie projektów badawczych.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy UW, którzy posiadają status młodego naukowca, tj. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu – w konkursie „3A” albo posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, od uzyskania którego upłynęło co najmniej 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu – w konkursie „3B”, są zaliczani do liczby N oraz prowadzą badania w obszarze POB IV, zgodne z tematyką składanego wniosku. Uzyskana kwota od 30.000,00 zł do 100.000,00 zł może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów:

  • złożenia wniosku o grant naukowy,
  • zatrudnieniu naukowca na stanowisku akademickim na UW osoby, która uzyskała stopień doktora na uczelni innej niż UW,
  • zatrudnieniu naukowca nieposiadającego polskiego obywatelstwa na stanowisku akademickim na UW,
  • złożenia pracy naukowej stworzonej we współpracy z przynajmniej jednym współautorem afiliowanym z instytucją zagraniczną do czasopisma indeksowanego w Scopus;
  • zorganizowaniu wyjazdu nauczyciela/li akademickiego/ich lub pracownika/ów administracji, w ramach programu Erasmus (wyjazdy STA/STT), mających na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz wyjazdy w celu prowadzenia zajęć oraz szkolenia służące rozwojowi zawodowemu, w tym młodym naukowcom.

Szczegóły konkursu 3A znajdą Państwo tutaj

Szczegóły konkursu 3B znajdą Państwo tutaj

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 25.11.2022

Zakończenie naboru wniosków: 25.01.2023

Termin złożenia wniosku do SOB: 16.01.2023

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 08.03.2023

X