I Ogólnopolskie seminarium naukowe – 30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowej

Prof. John J. Mearsheimer na Uniwersytecie Warszawskim
Tłumy na wykładzie prof. Johna J. Mearsheimera
Styczeń 20, 2020
IV spotkanie Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych (i Bezpieczeństwa)
Styczeń 22, 2020
Zdjęcie z III panelu - I Ogólnopolskie seminarium naukowe – 30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowej

17 stycznia 2020 roku Katedra Systemów Politycznych zorganizowała I Ogólnopolskie seminarium naukowe– 30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowej. Seminarium otworzył Prodziekan Dr Łukasz Zamęcki.

Pierwszy panel ustrojowy – zmiany ustrojowe w Polsce – od PRL do III RP -prowadził dr hab. Tomasz Słomka. Panelistkami były – prof. Agnieszka Kasińska-Metryka z UJK w Kielcach oraz dr hab. Katarzyna Leszczyńska z UMCS w Lublinie.

Zdjęcie z I panelu I Ogólnopolskie seminarium naukowe– 30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowej

Drugi panel był poświęcony zmianom na scenach politycznych – ewolucja polskiej sceny partyjnej od fragmentaryzacji do dwublokowości. Panel prowadziła dr Anna Materska-Sosnowska. W panelu brali udział: dr hab. Anna Pacześniak z UWr, dr Maria Wincławska z UMK w Toruniu oraz dr hab. Mikołaj Cześnik z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Z kolei trzeci panel miał charakter komparatystyczny – zmiany ustrojowe w państwach regionu – pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Panelowi przewodniczył prof. Jacek Wojnicki, kierownik Katedry Systemów Politycznych. Do panelu zaproszono: prof. Marka Bankowicza z UJ w Krakowie, prof. Tadeusza Czekalskiego z UJ, prof. Adama Koseskiego z Akademii Humanistycznej w Pułtusku, dr Roberta Rajczyka z UŚ w Katowicach oraz Dominika Héjj z UKSW w Warszawie.

X