IV spotkanie Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych (i Bezpieczeństwa)

Zdjęcie z III panelu - I Ogólnopolskie seminarium naukowe – 30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowej
I Ogólnopolskie seminarium naukowe – 30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowej
Styczeń 21, 2020
Prestiżowy grant dydaktyczny na WNPISM
Styczeń 22, 2020

24 stycznia br. odbędzie się IV spotkanie Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych (i Bezpieczeństwa), którego gospodarzem będzie Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW. Tematyka paneli dyskusyjnych skoncentrowana zostanie wokół obecnej sytuacji Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz implikacji dla Polski wynikających z procesów ewolucji porządku międzynarodowego i globalnego układu sił.

Miejscem wydarzenia będzie sala 303 (III p.) w Collegium Politicum.

 

Poniżej prezentujemy szczegółowy program spotkania:

10:30 – Powitanie – prof. dr hab. Roman Kuźniar

10:45-12:45 – Panel I. Czy Sojuszowi Atlantyckiemu grozi rozpad?

Retoryczna wojna towarzysząca londyńskiemu szczytowi NATO – zderzenie temperamentów i wizji, przejściowe nieporozumienia czy symptom głębszych pęknięć i postępującego rozkładu Sojuszu? Problematyka panelu koncentrować się będzie wokół takich zagadnień, jak m.in.: sytuacja wewnątrz NATO po szczycie w Londynie, relacje USA-Europa, ewolucja charakteru amerykańskiego przywództwa, kryzys Sojuszu jako wspólnoty wartości – państwa członkowskie podważające doniosłość tychże wartości, Rosja jako zagrożenie i czynnik w relacjach wewnątrzsojuszniczych, wyzwania globalne a funkcjonowanie NATO (w tym kontekst chiński).

Paneliści:

– amb. Adam Bugajski (Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ RP),

– amb. Tomasz Chłoń (Kwatera Główna NATO),

– dr hab. Aleksander Głogowski, prof. ucz. (UJ),

– dr hab. Jerzy Maria Nowak, prof. ucz. (AFiB Vistula).

Moderacja – dr hab. Robert Kupiecki, prof. ucz.

13:00-14:00 – Lunch

14:00-16:00 – Panel II. Polska wobec zmiany geostrategicznego układu sił.

Polityka administracji Trumpa przyspieszyła ruchy tektoniczne w sferze geopolitycznej i geostrategicznej. Czy da się ocenić ich zasięg, głębokość i kierunek? Czy Polska jest świadoma tych zmian i czy w jakikolwiek sposób bierze w nich udział? Czy zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego i zastępowanie go nowym bipolaryzmem dotyczy nas (Polski i UE) w wymiarze strategicznym?

Paneliści:

– dr hab. Leszek Kwieciński, prof. ucz. (UWr),

dr hab. Marek Madej (UW),

– dr Bartłomiej Nowak (AFiB Vistula).

Moderacja – prof. dr hab. Roman Kuźniar

16:00-17:00 – Aneks. Czy studia strategiczne w Polsce mają rację bytu? Jeśli tak, jakie formy ich organizacji i uzewnętrzniania są możliwe i pożądane?

17:00 – Konkluzje i zamknięcie spotkania.

Oprócz panelistów udział w spotkaniu potwierdzili reprezentanci czołowych polskich ośrodków akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych.

Serdecznie zapraszamy!

X