IV spotkanie Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych (i Bezpieczeństwa)
Styczeń 22, 2020
Wykłady gościnne na UW
Zajęcia Ogólnouniwersyteckie profesora Roberto Rabela z Victoria University of Wellington [ZIP]
Styczeń 23, 2020

Mgr Barbara Kratiuk we współpracy z Mgr Aleksandrą Jaskólską (WNPISM UW) oraz Dr Jeroenem van Den Boschem (UAM) otrzymali prestiżowy projekt w ramach Partnerstwa Strategicznego Erasmus +. Jest to pierwszy tego typu grant na WNPISM.

Projekt Eurasian Insights: Strenghening Indo-Pacific Studies In Europe wart jest ponad 320tys euro I będzie trwał do maja roku 2022. Partnerami projektu są: Uniwesytet Warszawski jako koordynator, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Vrije Universiteit Brussels, Asia Pacific Ritsumeikan University, Jawaharlal Nehru University, Uniwersytet La Sapienza w Rzymie oraz Uniwersytet St Andrews

Podstawowym celem projektu jest wydanie podręcznika, który będzie przyjazny studentom i pozwoli im na lepsze zgłębienie zagadnień związanych z regionem Indo-Pacyfiku. Dodatkowo w ramach projektu powstanie pilotażowy program nauczania o Indo-Pacyfiku, wskazówki dydaktyczne dla prowadzących oraz podcasty promujące i rozszerzające wiedzę o regionie.

Parterami Stowarzyszonymi Projektu EISIPS są: South Asia Democratci Forum (Bruksela, Belgia), International Christian Univeristy (Tokio, Japonia) oraz National Maritime Foundation (New Delhi, Indie).

Więcej informacji: eisips.eu

 

X