Konkursu na działalność organizacji studenckich i samorządu studenckiego w roku akademickim 2020/2021

Regional Academy on the United Nations 2021 – Call for Applications
5 marca, 2021
Konkursu na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta WNPiSM UW
5 marca, 2021

Szanowni Studenci,

Dziekan WNPiSM UW dr hab. Daniel Przastek na drodze zarządzenia ogłosił Konkursu na działalność organizacji studenckich i samorządu
studenckiego w roku akademickim 2020/2021.

Treść zarządzenia dostępna na stronie www oraz w pliku.

X