Zajęcia Ogólnouniwersyteckie profesora Roberto Rabela z Victoria University of Wellington [ZIP]

Prestiżowy grant dydaktyczny na WNPISM
22 stycznia, 2020
Okładka książki Globalne zarządzanie gospodarcze Wyzwania dla światowego systemu handlu
Nowa publikacja pod redakcją m.in. dr Anny Wróbel oraz dr Kariny Jędrzejowskiej
24 stycznia, 2020

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do rejestracji na następujące przedmioty ogólnouniwersyteckie, odbywające się w nadchodzącym semestrze:

Academic and Professional Writing in International Relations and Politics [4 ECTS]

Geopolitics of Asia-Pacific [4 ECTS]

Zajęcia będą prowadzone przez profesora Roberto Rabelaz Centre for Strategic Studies Victoria University of Wellington [Nowa Zelandia], w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju (ZIP).

Oba kursy stanowią unikalną okazję do rozwijania swoich kompetencji pod okiem  doświadczonego naukowca, profesora Rabela.

Kurs Academic and Professional Writing in International Relations and Politics pozwoli Państwu udoskonalić Państwa umiejętności pisania prac dyplomowych oraz artykułów naukowych.

Kurs Geopolitics in Asia-Pacific poszerzy  Państwa wiedzę z zakresu dynamiki przemian geopolitycznych i geoekonomicznych w regionie Azji i Pacyfiku.

Zajęcia będą odbywać się od 25 lutego (Geopolitics) i 11 marca (Academic and Professional Writing) i potrwają przez 3 miesiące. Dokładny plan zajęć mogą Państwu znaleźć w systemie USOS.

W załączeniu znajdą Państwo CV profesora Roberto Rabela oraz sylabusy obu przedmiotów w języku angielskim

Więcej szczegółów dotyczących zajęć znajdą Państwo TUTAJ


Zadanie „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”  jest organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X