Rady Interesariuszy – zespołu kierunku polityka społeczna oraz kierunku organizowanie rynku pracy

Posiedzenie Rady Interesariuszy – zespołu kierunku politologia
28 maja, 2021
Heidrich Dorota dr
Wywiad dr hab. Doroty Heidrich dla portalu dyskusyjnego OtokoClub
1 czerwca, 2021

W poniedziałek 31 maja 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Interesariuszy – zespołu kierunku polityka społeczna oraz kierunku organizowanie rynku pracy. Celem Rady Interesariuszy WNPiSM jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego, rozwoju naukowego i zawodowego studentów kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz pracowników badawczych i dydaktycznych Wydziału.

W spotkaniu Rady wzięli udział przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacji społecznych i firm kluczowych z punktu widzenia kształcenia studentów na kierunku polityka społeczna oraz na kierunku organizowanie rynku pracy. Ze strony interesariuszy byli to:

 1. Wolff Grzegorz, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy
 1. Grabusińska Zuzanna, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
 2. Jaworska Jolanta, Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje
  Bałtyckie w Polsce
 3. Kaczyńska Beata, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ZUS
 4. Kułakowska Justyna, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 5. Malinowski Andrzej, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Rupp Anna, Head of Cash Management, Euronet Worldwide
 7. WocialDaniel, Prezes Adecco Poland
 8. Zakrzewska Iwona, Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
 9. Zwierz Izabela, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st.
  Warszawy
 10. Wesołowski Przemysław, Prezes Zarządu SW Research
 11. Radzikowski Andrzej, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
  Zawodowych
 12. Kandziak Wioletta, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN
 13. Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Ze strony Wydziału obradom przewodniczył dr hab. Maciej Raś – Prodziekan ds. studenckich. Obecni byli również prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Prodziekan ds. rozwoju (organizator spotkania); dr hab. Łukasz Łotocki – Kierownik studiów na kierunkach: polityka społeczna I i II stopień stacjonarne oraz organizowanie rynku pracy I stopień stacjonarne; dr Justyna Godlewska – Szyrkowa – Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy; prof. dr hab. Ewa Leś – Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń; prof. dr hab. Jacek Męcina – Kierownik Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy; dr Tomasz Mering –  Katedra Metodologii Badań nad Polityką, Zastępca Dyrektora w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego; dr Przemysław Potocki – Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy.

Przedstawiciele WNPiSM zaprezentowali wydział oraz specyfikę kierunku polityka społeczna oraz kierunku organizowanie rynku pracy. Następnie miała miejsce dyskusja podczas, której uczestnicy spotkania wymieniali się cennymi spostrzeżeniami i uwagami. Zgłoszono wiele konkretnych inicjatyw, które mogą przyczynić się do rozwoju omawianego kierunku. Przedstawiciele interesariuszy zadeklarowali kontynuację współpracy ze strony reprezentowanych przez siebie instytucji, organizacji i firm. Kolejne spotkania zespołu kierunku polityka społeczna oraz kierunku organizowanie rynku pracy w ramach Rady Interesariuszy odbywać się będą cyklicznie.

 

X