Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na studia podyplomowe: Innowacyjny uniwersytet – Tworzenie i realizacja programów publicznych

Aktualne konkursy i granty
22 stycznia, 2021
Gołota Łukasz dr
Dr Łukasz Gołota autorem ekspertyzy dla Senatu RP i członkiem Rady ds. Unii Europejskiej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego
22 stycznia, 2021

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej na studia podyplomowe. Poniżej niezbędne informacje:

Strona studiów 

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA

Studia podyplomowe dla pracowników UW

Innowacyjny uniwersytet  – tworzenie i realizacja programów publicznych

Studia są realizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP), współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW uruchomił nowy typ interdyscyplinarnych studiów, będących odpowiedzią na nowe role Uniwersytetu w zmieniającym się społeczeństwie.

Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką przygotowywania i wdrażania innowacyjnych, społecznie użytecznych projektów oraz promowania aplikacyjnych prac dyplomowych.

Studia są dedykowane pracownikom administracji uniwersyteckiej (zajmującym się szczególnie obsługą projektów i innowacjami dydaktycznymi), pracownikom naukowym przygotowującym projekty i/lub kierującym innowacyjnymi pracami dyplomowymi.

Wszystkie osoby zaangażowane w realizacji programu mają niezbędne kwalifikacje w swoich dziedzinach. Są kompetentnymi teoretykami lub praktykami zatrudnionymi na Uniwersytecie Warszawskim lub innych uczelniach (SGH) – współpracującymi z Uniwersytetem przy określonych projektach. Charakter planowanych studiów tworzy pole do współpracy osób z różnych wydziałów UW. Zajęcia prowadzić będą m.in.: Prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Dr hab. Olgierd Annusewicz, Dr hab. Ewa M. Marciniak, Dr hab. Bartłomiej Biskup, Mgr Diana Pustuła, Dr hab. Tomasz Słomka, Dr hab. Jerzy Szczupaczyński, Dr hab. Adam Niewiadomski.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW w pierwszym semestrze zajęcia odbywać się będą zdalnie w oparciu o zajęcia synchroniczne (na żywo, za pomocą wideokonferencji) i asynchroniczne (nagrane wykłady lub ich części, przygotowane przez wykładowców materiały itp.) w piątki (od godz. 14.00) i soboty (od godzin porannych). W semestrze drugim, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, zajęcia będą odbywały się w salach wykładowych.

Zjazdy przewidziane są na raz bądź dwa razy w miesiącu.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Planowany termin pierwszego zjazdu: 5-6 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie www.irk.uw.edu.pl

X