Nowa publikacja współautorstwa dr Małgorzaty Kaczorowskiej
20 stycznia, 2023
Debata oksfordzka o zrównoważonym rozwoju
25 stycznia, 2023

Powstała nowa książka po redakcją prof. Jolanta Itrich-Drabarek

Copyright Year 2023

Numer ISBN 9781032007267

Illustrations

Contributors

Introduction JOLANTA ITRICH-DRABAREK

1  The essence of the pandemic crisis  JOLANTA ITRICH-DRABAREK

2  Models of the fight against a pandemic MAGDALENA MIKOŁAJCZYK

3  State economic problems during the SARS-CoV-2 pandemic  STANISŁAW MAZUR

4  SARS-CoV-2 pandemic: An economic analysis of regulatory intervention ARTUR NOWAK-FAR

5  State security and the pandemic TADEUSZ KLEMENTEWICZ, ANDRZEJ MISIUK, KAMIL MROCZKA, GRZEGORZ RYDLEWSKI, AND JACEK WOJNICKI

6  The impact of the pandemic on the development of international relations MARCIN GÓRNIKIEWICZ, KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK, WIESŁAW LIZAK, AND MARZENA WALKOWIAK

7  The role of international institutions during a pandemic JOANNA STARZYK-SULEJEWSKA

Summary JOLANTA ITRICH-DRABAREK

X