Międzynarodowe seminarium naukowe z udziałem Ambasadora RP w Izraelu

Artykuł dr Anny M. Solarz
5 maja, 2020
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej
12 maja, 2020

5 maja 2020 roku odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone dyskusji nad artykułem Mauritsa Meijersa oraz Christophera J. Williamsa „When Shifting Backfires: The Electoral Consequences of Responding to Niche Party Positions”. W seminarium udział wzięli m. in. Ambasador RP w Izraelu p. Marek Magierowski oraz prof. Christopher J. Williams. Ze strony organizatorów udział wzięli Prodziekani WNPISM – dr hab. Daniel Przastek oraz dr hab. Łukasz Zamęcki.

Christopher J. Williams jest pracownikiem naukowym School of Public Affairs na Uniwersytecie w Arkansas. Wcześniej pełnił funkcje badawcze m.in. w Mannheim Center for European Social Research oraz „SFB884 – The Political Economy of Reforms” na Uniwersytecie w Mannheim. Realizował także Jean Monnet Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji oraz staż podoktorski na Uniwersytecie w Maastricht. W badaniach podejmuje tematykę procesów kształtowania polityki publicznej, zachowań wyborczych, rządów demokratycznych, opinii publicznej, reprezentacji politycznej.

X