Poland and Germany at the UN – representing common interest? – polsko-niemieckie seminarium

KOMUNIKAT NR 18 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
22 grudnia, 2020
Kołodziejczyk Katarzyna dr hab.
Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk nowym Pełnomocnikiem Dziekana ds. Studiów Doktorskich
7 stycznia, 2021

W dniu 17 grudnia br. w ramach spotkań naukowych  Katedry Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych odbyło się polsko-niemieckie seminarium,

Poland and Germany at the UN – representing common interest?

Debata była jednym ze spotkań organizowanych  w roku rocznicowym (75 lat ONZ) i okazją do refleksji nad obecnością Polski i Niemiec w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym niestałego członkostwa obydwu państw w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (Polska w kadencji 2018-2019; Niemcy w kadencji 2019-2020) oraz  członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ (kadencja 2020-2022).

Organizacja: prof. Dariusz Popławski, mgr Anita Budziszewska, prof. Thomas Weiler

Spotkanie prowadziła:

mgr Anita Budziszewska, Katedra Dyplomacji i Instytucji  Międzynarodowych, WNPiSM UW

Uczestnicy ze strony niemieckiej:

prof. Thomas Weiler, University of Bonn, University of Applied Sciences for Police and of Public Administration & Management NRW at Cologne

Dr Philip Anderson, OTH Regensburg

Dr  Manuel Brunner, Leibniz Universität Hannover

Dr Manuela Scheuermann, Julius-Maximilians University Würzburg

Albert Denk, Ludwig-Maximilians-Universität München

Uczestnik ze strony ONZ:

Gabriele Köhler, UN Research Institute for Social Development

Uczestnicy ze strony polskiej:

Prof. Dariusz Popławski,

Dr hab. Joanna Starzyk- Sulejewska

Dr hab. Dorota Heidrich

Dr Justyna Nakonieczna – Bartosiewicz

Mgr Anita Budziszewska

X