Seminarium Geoeconomics versus Geopolitics in Central Asia and East Asia

Inauguracja studiów podyplomowych “Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów publicznych”
2 marca, 2020
Wykład pt.”New Zealand and the challenges of small state diplomacy in the Asia-Pacific today”
3 marca, 2020

Dziś na WNPiSM UW odbyło się seminarium naukowe pt. “Geoeconomics versus Geopolitics in Central Asia and East Asia”.

Uczestnicy wydarzenia  zostali przywitani przez prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą dr. hab. Łukasza Zamęckiego, a następnie wysłuchali wprowadzenia do tematu wygłoszonego przez prof. Andrzeja Wierzbickiego.

Panelistami w wydarzeniu byli:

– prof. Roberto Rabel (Victoria University of Wellington, Visiting Professor at the University of Warsaw) oraz

– prof. Pierre Chabal (Le Havre University).

Dyskusje moderował dr hab. Jakub Zajączkowski.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wydarzenie odbyło się w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP), współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

X