Seminarium Geoeconomics versus Geopolitics in Central Asia and East Asia

Inauguracja studiów podyplomowych “Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów publicznych”
Marzec 2, 2020
Wykład pt.”New Zealand and the challenges of small state diplomacy in the Asia-Pacific today”
Marzec 3, 2020

Dziś na WNPiSM UW odbyło się seminarium naukowe pt. “Geoeconomics versus Geopolitics in Central Asia and East Asia”.

Uczestnicy wydarzenia  zostali przywitani przez prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą dr. hab. Łukasza Zamęckiego, a następnie wysłuchali wprowadzenia do tematu wygłoszonego przez prof. Andrzeja Wierzbickiego.

Panelistami w wydarzeniu byli:

– prof. Roberto Rabel (Victoria University of Wellington, Visiting Professor at the University of Warsaw) oraz

– prof. Pierre Chabal (Le Havre University).

Dyskusje moderował dr hab. Jakub Zajączkowski.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wydarzenie odbyło się w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP), współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

X