Wspólna międzynarodowa konferencja naukowa WNPiSM i University of Colombo przy współpracy z PLL LOT w Colombo

Wyjazd studyjny do Aten 2019
27 listopada, 2019
Spotkanie informacyjne 4EU+
27 listopada, 2019

Wspólna międzynarodowa konferencja naukowa WNPiSM i University of Colombo przy współpracy z PLL LOT w Colombo

Z okazji otwarcia bezpośredniego połączenia lotniczego przez Polskie Linie Lotnicze LOT Warszawa – Colombo przedstawiciele WNPiSM, dr hab. Jakub Zajączkowski, pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej współpracy bilateralnej WNPiSM UW i kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych oraz dr Dorota Heidrich, kierownik studiów anglojęzycznych na WNPiSM UW w dn. 3-7 listopada br. wzięli jako członkowie udział w oficjalnej delegacji rządowej kierowanej przez podsekretarza stanu w MSZ, Macieja Langa. Delegacji rządowej towarzyszyła również liczna delegacja biznesowa.

Jednymi z głównych wydarzeń związanych z inauguracją połączenia PLL LOT z Colombo była konferencja naukowa WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego oraz Department of International Relations i Department Economics, Faculty of Arts, University of Colombo (UC) nt. Discovering Central Europe and the Asia-Pacific: Harnessing the future of Poland-Sri Lanka Relations through Multi-Track Diplomacy and Responsible Business, która odbyła się 5 listopada br. na UC.  Konferencję otworzyli uroczyście m.in. Rektor University of Colombo, prof. Chandrika N Wijeyaratne, Maciej Lang, wiceminister Spraw Zagranicznych, Michał Fijoł, wiceprezes PLL LOT oraz dr hab. Jakub Zajączkowski.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, m.in. Ambasador RP Adam Burakowski oraz przedstawiciele Ambasady RP, ministerstw wchodzących w skład polskiej delegacji rządowej, PLL LOT oraz badacze, studenci University of Colombo, przedstawiciele ministerstw (m.in. MSZ Sri Lanki), ośrodków badawczych z Colombo, reprezentanci biznesu ze Sri Lanki. Podczas inauguracji zostały wymienione podpisane już przez rektorów obydwu uczelni Memorandum of Understanding między Uniwersytetem Warszawskim i University of Colombo. Umowa przewiduje m.in. realizację wspólnych projektów badawczych oraz wymianę studencką (od września 2020 r.).

6 listopada br. odbyły się zaś seminaria naukowe zorganizowane przez Department of International Relations oraz Department Economics, Faculty of Arts, University of Colombo wspólnie z WNPiSM poświęcone: Understanding Asia Pacific oraz Concerns in Law and Justice. Wzięli w nich udział m.in.: dr hab. Jakub Zajączkowski i dr Dorota Heidrich.

Podczas wizyty przedstawiciele WNPiSM odbyli rozmowy z władzami UC oraz Department of International Relations. Wzięli także udział w uroczystej Gali LOT-u z okazji nowego połączenia.

Wizyta była efektem rozpoczętej współpracy między Wydziałem a PLL LOT.

W załączeniu plan konferencji i seminarium.

Program seminarium

Konferencja – plakat

X