Konferencja międzynarodowa „Legal Architecture of Humanitarian Action”

Relacja z wykładu dra Uriego Hupperta pt. 70 lat Państwa Izraela – od syjonizmu do mesjanizmu
3 grudnia, 2018
Informacja o seminarium naukowym pt. „Stosunki międzynarodowe w Europie, w regionie śródziemnomorskim i w Afryce”
18 grudnia, 2018

plen

6 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się Dialog Obywatelski z Panią Androullą Kaminarą – Dyrektor odpowiedzialną za region Afryki, Azji, Południowej Ameryki, Karaibów i Pacyfiku w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO). Dialog był integralną częścią dwudniowej konferencji międzynarodowej „Legal Architecture of Humanitarian Action” organizowanej przez NOHA Warsaw wraz z Uniwersytet Warszawski przy wsparciu Komisja Europejska w Polsce.
 
Pani Kaminara przedstawiła dane dotyczące zakresu udzielanej przez Unię Europejską pomocy oraz kierunki i zasady tejże działalności Unii. Podkreśliła, że właśnie ta działalność Unii jest postrzegana pozytywnie i cieszy się nieustającym wsparciem zarówno ze strony państw, jak i obywateli Unii. Odniosła się również do problemu postrzegania migracji w państwach Unii Europejskiej, której wielkość jest znacznie zawyżana przez opinię publiczną. Podkreśliła również, że UE stara się przeznaczać część funduszy na tzw. zapomniane kryzysy, do których zalicza się m.in. konflikt na Ukrainie. Przedstawiła także kilka konkretnych przykładów zaangażowania Unii, omawiając przypadki Afganistanu, Kolumbii, Czadu.
Pani Kaminarze partnerował prof. Joost Herman – prezes Network on Humanitarian Action, który postanowił zaktywizować widownię, wśród której byli przedstawiciele zarówno nauki, jak i organizacji pozarządowych, agencji rządowych oraz mediów, do zadawania pytań.
 
Uczestnicy dialogu byli w szczególności zainteresowani sposobem klasyfikacji danego kryzysu jako zapomnianego, podkreślając, że z punktu widzenia Polski, kryzys na Ukrainie jest kryzysem wciąż aktualnym i wymagającym szczególnej uwagi. Ponadto dociekano, w jaki sposób UE decyduje o tym, który kryzys jest objęty pomocą Unii i w jaki sposób Unia koordynuje swoje działania z innymi organizacjami. Wyrażono też krytyczne uwagi co do skali zaangażowania Unii w Afganistanie.
X