Spotkanie Rady Interesariuszy kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Seminarium Stosunki Unii Europejskiej z państwami Globalnego Południa w czasach pandemii Covid 19: nowy paradygmat w relacjach UE – Globalne Południe?
30 listopada, 2020
Relacja z Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDoc
30 listopada, 2020

W środę 25 listopada 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Interesariuszy – zespołu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Celem Rady Interesariuszy WNPiSM jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego, rozwoju naukowego i zawodowego studentów kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz pracowników badawczych i dydaktycznych Wydziału.

W spotkaniu Rady, na zaproszenie Dziekana Wydziału dr hab. Daniela Przastka, wzięli udział przedstawiciele sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji publicznej, polskiej dyplomacji i firm kluczowych z punktu widzenia kształcenia studentów bezpieczeństwa wewnętrznego. Ze strony interesariuszy byli to:

 1. mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach– ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, właściciel firmy doradczo szkoleniowej Safety Project
 2. Waldemar Bejgier, dyrektor  Polskiej Izby Systemów Alarmowych
 3. dyw. dr Adam Joks, dowódca Joint Force Training Centre w Bydgoszczy
 4. Robert Filipczak, Ambasador RP w Estonii, radca – minister ds. bezpieczeństwa dyplomatycznego – Wydział Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Inspektoratu Służby Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 5. dr Aleksandra Morzycka, Spokesperson/Communication Advisor of the Commander, NATO Force Integration Unit Poland
 6. Krzysztof Dąbrowski– dyrektor Pionu Organizacji i Zarządzania w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
 7. płk mgr inż. Mateusz Dadał,  Dowódca Wielonarodowego Batalionu Policji
  Wojskowejmiędzynarodowej jednostki policji wojskowej NATO
 8. Tomasz Bratek, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 9. Adam Rapacki – Kancelaria Bezpieczeństwa Adam Rapacki i wspólnicy
 10. dr Dariusz Brakoniecki, wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości
 11. Dr Krzysztof Malesa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zastępca Dyrektora
 12. Jacek Słupczyński – radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski
 13. Piotr Kostrzewa-Zalewski, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu BNP Paribas Polska

Ze strony Wydziału obradom przewodniczył Dziekan dr hab. Daniel Przastek. Obecni byli również prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Prodziekan ds. rozwoju (organizator spotkania); dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska – Prodziekan ds. nauki, dr hab. Maciej Raś – Prodziekan ds. studenckich, dr hab. Jakub Zajączkowski – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych; dr hab. Ewa Marciniak – Przewodnicząca zespołu ds. PKA na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, dr hab.  Anna Sroka – Kierownik studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne;. prof. dr hab Andrzej Misiuk – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego; dr hab. prof. ucz. Marek Madej – Pełnomocnik Dziekana ds. dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz dr hab. prof. ucz. Jacek Męcina – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem biznesowym .

Przedstawiciele WNPiSM zaprezentowali wydział oraz specyfikę kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Następnie miała miejsce dyskusja podczas, której uczestnicy spotkania wymieniali się cennymi spostrzeżeniami i uwagami. Zgłoszono wiele konkretnych inicjatyw, które mogą przyczynić się do rozwoju omawianego kierunku. Przedstawiciele interesariuszy zadeklarowali kontynuację współpracy ze strony reprezentowanych przez siebie instytucji. Na koniec spotkania otrzymali od Dziekana dr hab. Daniela Przastka powołania na oficjalnych interesariuszy Wydziału. Kolejne spotkania zespołu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach Rady Interesariuszy odbywać się będą cyklicznie.

X