dr Urszula Kurcewicz przenosi dyżur dydaktyczny
2 grudnia, 2022
Seminarium
Seminarium pt. Teorie dyscypliny naukowej Stosunki Międzynarodowe
5 grudnia, 2022
Informacja
Drodzy Studenci,

Weźcie udział w międzynarodowej akcji w Światowym Dniu Klimatu!

W tym samym czasie uczniowie na całym świecie będą obliczać swój ślad ekologiczny. Wy również możecie wziąć udział w tej międzynarodowej mobilizacji!

Ile planet potrzeba by było, gdyby wszyscy żyli tak samo jak Ty?
Przyjdź i odkryj to w 30 minut 8 grudnia 2022 r. o godz. 14.00
(CET).

Aby wziąć udział, połącz się z tym linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkZTE1ZTItNGEyNC00ZWZkLWE1MDQtMTgzZWZjY2YwYTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262e13b84-1960-4562-8c7f-72472951da8f%22%2c%22Oid%22%3a%22c4b20e36-c9c3-48eb-ad73-f72fbf443d3b%22%7d

Nie będziesz mogł/mógł wziąć udziału w akcji w dniu 8 grudnia 2022/ nie jesteś dostępny 8 grudnia 2022? 

Oblicz swój ślad ekologiczny już teraz tutaj, na stronie: https://framaforms.org/ecological-footprint-world-climate-day-1669824819

Zmobilizuj się dla planety i klimatu!  

Do zobaczenia w najbliższy czwartek – 8 grudnia 2022 r. o godz. 14:00! 
X