Forum Interesariuszy w ramach projektu Integrating Diversity in the European Union (InDivEU)

COVID
Zarządzenie nr 6/2020 Dziekana WNPiSM z dnia 19.10.2020 r.
Październik 19, 2020
COVID
Informacja dotyczącą funkcjonowania wydziału – 23.10.2020
Październik 23, 2020

W ramach międzynarodowego projektu badawczego Integrating Diversity in the European Union (InDivEU), którym na UW kieruje dr hab. Wojciech Gagatek, 19 października br. odbyło się Forum Interesariuszy (stakeholder forum). Wydarzenie było pierwszym z serii siedmiu podobnych spotkań zaplanowanych w różnych państwach Unii Europejskiej. Jego celem było zebranie opinii na temat polskiej wizji przyszłości UE w kontekście problemu zróżnicowanej integracji.  W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych: decydentów i urzędników, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, świata naukowego i think-tanków. Spotkaniu przysłuchiwali się goście z Włoch, Belgii, Szwajcarii, Holandii i Estonii. Nasz wydział reprezentowali prof. Jacek Czaputowicz, prof. Maciej Duszczyk, prof. Tomasz Grosse i dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene.

Więcej na temat idei organizacji Forum Interesariuszy: http://indiveu.eui.eu/2020/09/01/stakeholder-forums-2020-2021/

Strona internetowa projektu badawczego Integrating Diversity in the European Union (InDiVEU), finansowanego z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 (nr umowy grantowej 822304): http://indiveu.eui.eu/.

X