Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – 95 lat Kobiet w Policji

Zaproszenie na seminarium – Geoeconomics versus Geopolitics in Central Asia and East Asia
26 lutego, 2020
Wykład prezydenta Islandii
28 lutego, 2020

Dzisiaj tj. 26 lutego 2020 na naszym Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 95 lat Kobiet w Policji, której organizatorem była Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24.

Przybyłych gości powitał Dziekan Wydziału prof. dr hab. Stanisław Sulowski.

Wydarzenie składało się z IV paneli oraz wykładu, który kończył konferencję.

I panel – Sytuacja kobiet w polskiej Policji.

Moderacja: dr hab. Aleksandra Gasztold – Uniwersytet Warszawski, WIIS Poland.

Osoby biorące udział w dyskusji:

Elżbieta Rusiniak – była Naczelnik Wydziału Profilaktyki w Departamencie Porządku Publicznego MSW;
Adam Rapacki – generał Policji; były zastępca Komendanta Głównego Policji; były wiceminister Spraw Wewnętrznych;
Irena Doroszkiewicz – nadinsp. w st. spoczynku; była Komendant Wojewódzka Policji w Opolu;,
Tomasz Oklejak – Naczelnik Wydziału Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO.

II panel – Policjantka – zawód czy powołanie?

Moderacja: insp. w st. spocz. dr Kornela Oblińska; ekspertka SDirect24.

Osoby biorące udział w panelu:

dr hab. Piotr Bogdalski – insp. w st. spocz.; były rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
dr Agata Lasota-Jądrzak – podinsp.; Naczelnik Wydziału OIN KMP Poznań;
dr Ewa Kowalska – ekspertka Instytutu Pamięci Narodowej;
Michał Krzysztof Wykowski – Honorowy Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.

III panel – Równe szanse w Policji – mit czy rzeczywistość?

Moderacja: dr Beata Górka – Winter; Uniwersytet Warszawski, WIIS Poland.

Osoby biorące udział w panelu:

dr Danuta Bukowiecka – insp. w st. spocz.; była prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
Monika Sokołowska – mł. insp.; Radca Biura Kryminalnego KGP; była oficer łącznikowa Policji w Londynie;
dr Rafał Batkowski – insp. w st. spocz.; były Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

IV panel – Kobiety i bezpieczeństwo.

Moderacja: dr Magdalena Tomaszewska – Michalak, Uniwersytet Warszawski.

Osoby biorące udział w panelu:

mgr Aleksandra Nowicka – UW;
mgr Tamar Lordkipanidze – UW;
mgr Aleksandra Komar – UW;
mgr Zbigniew Bartosiak – KA AFM.

Wykład – Women in International Security (WIIS Poland).

Moderacja: prof. ucz. dr hab. Katarzyna Pisarska – Szkoła Główna Handlowa, Fundacja im. K. Pułaskiego.

mgr Patrycja Kubiak WIIS Poland.

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Andrzej Misiuk
dr hab. Aleksandra Gasztold
– dr Kornela Oblińska
dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
– dr Agata Lasota-Jądrzak

Komitet Organizacyjny Konferencji:

– mgr Tymoteusz Kraski
– mgr Aleksandra Nowicka
– mgr Aleksandra Komar
– mgr Beata Sowa
– mgr Zbigniew Bartosiak

Konferencja została objęta poniższymi honorowymi patronatami:

– Rzecznik Praw Obywatelskich
– Stowarzyszenie Generałów Policji Generałów Rzeczpospolitej Polskiej
– International Police Association
– Woman in International Security
– Fundacja AT-System Group
– Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UW

X