konferencja
Konferencja naukowa pt. Scjentyzm nie wystarczy. Współczynnik humanistyczny w nauce o polityce
22 listopada, 2022
Seminarium “Japan, Russia, and China: A Japanese perspective on the Russian aggression in Ukraine”
23 listopada, 2022
Seminarium

Katedra Metodologii Badań nad Polityką oraz Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić do udziału w seminarium naukowym pt. Co po COP 27? 

Spotkanie odbędzie się 01.12.2022, w godz. 13:15-14:45, sala 2, ul. Krakowskie Przedmieście 3.  

Decyzje i zobowiązania odnoszące się do zmian klimatycznych są obecnie jednymi z najistotniejszych dla dalszego funkcjonowania ludzkości. W dniach 6-18 listopada 2022 po raz 27 odbyła się Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP27) w Szarm el-Szejk w Egipcie.

W czasie spotkania podniesiono wiele ważnych spraw dotyczących naszej przyszłości, wyzwań dla funkcjonowania lokalnych społeczności, państw i całej ludzkości.

Celem seminarium jest przedyskutowanie i ocena efektów 27 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w kontekście współczesnych stosunków międzynarodowych.

W czasie seminarium proponujemy poruszyć następujące kwestie:

  • W którym kierunku idą decyzje?
  • Czy przyjęte zobowiązania pozwolą nam uniknąć zbliżającej się katastrofy klimatycznej?
  • W jaki sposób poszczególni interesariusze (państwa, biznes, społeczeństwa) odbierają efekty Konferencji?

Ramowy program spotkania:

Głosy wprowadzające do dyskusji (60 minut):

  1. prof. Bogdan Góralczyk,Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
  2. dr Jolanta Turek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  3. dr Małgorzata Kaczorowska, WNPiSM Uniwersytet Warszawski, członkini Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego
  4. dr Barbara Regulska-Ingielewicz, WNPiSM Uniwersytet Warszawski

Moderator: dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, WNPiSM Uniwersytet Warszawski

Dyskusja (około 30 minut)

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszają:

dr Barbara Regulska-Ingielewicz, Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych, WNPiSM UW

dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, Katedra Metodologii Badań nad Polityką, WNPiSM UW

 

X