Wizyta dr Aleksandra Jaskólska i dr Barbara Kratiuk w Korei w ramach programu wizyt strategicznych

Nagrodzeni. Święto Uniwersytetu Warszawskiego na WNPiSM!
29 września, 2023
Wizyta prof. Zbigniewa Lasocika i dr Łukasza Wieczorka na Konferencji EUROCRIM 2023
3 października, 2023

pl

Dr Aleksandra Jaskólska oraz dr Barbara Kratiuk z Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych w dniach 16-25 września 2023 roku przebywały na wizycie w Korei Południowej w ramach programu IDUB, Działanie II.1.2. “Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi”.

Badaczki spotkały się z przedstawicielami czterech uniwersytetów:

  • Kyungpook National University, Daegu
  • University of Seoul, Seul
  • Korea University, Seul
  • Ewha Womans University, Seul

Na wszystkich uniwersytetach badaczki spotkały się z przedstawicielami Biur Współpracy Międzynarodowej. Dyskusja dotyczyła możliwości zintensyfikowania wymiany studenckiej oraz pracowników admiracyjnych i naukowych z uniwersytetami, z którymi WNPiSM ma podpisane umowę o współpracy na poziomie wydziałów. Ponadto rozmawiały o umowach, które są w tracie negocjacji między WNPiSM i koreańskimi uczleniami. Ponadto na Kyungpook National University (KNU) rozmawiały o możliwościach usprawnienia współpracy związanej z mobilnością studentów związaną z podwójnym dyplomem, który od kilku lat funkcjonuje między UW i KNU, między innymi poprzez rozszerzenie umowy na studia magisterskie.

Na KNU, dr Jaskólska i dr Kratiuk spotkały się z prof. Yeonshik Kim,  Dziekanem College of Social Studies oraz pracownikami naukowymi Department of Political Science and Diplomacy. Badaczki wygłosiły także wykład „EU’s economic policy towards the Indo-Pacific”.

Na University of Seoul (UOS) badaczki spotkały się z badaczami z Departament of International Relations, między innymi z Prof. Minjeoung Kim. Dr Jaskólska oraz dr Kratiuk wygłosiły także wykład: „Central Europe, East and South Asia reactions to Russian invasion on Ukraine”.

Na Korea University dr Jaskólska oraz dr Kratiuk spotkały się z badaczami z College of International Studies, w tym z Dziekanem Prof. Jae-Seung Lee, który jest także dyrektorem Jean Monnet Chair na Korea University.

Na Ewha Womans University, dr Jaskólska i dr Kratiuk spotkały się z Wice-rektorem ds. Współpracy Międzynarodowej prof. Inham Kim, który jest także profesorem w Department of Political Studies and International Relations. Ponadto badaczki spotkały się z Prof. Brendanem Howe, który jest Dziekanem Graduate School of International Studies. Prof. Howe jest także prezydentem Asian Political and International Studies Association.

Rozmowy z badaczami z wyżej wymienionych uniwersytetów dotyczyły między innymi możliwości wspólnych publikacji w czasopismach publikowanych przez WNPiSM, uniwersytety koreańskie oraz w uznanych czasopismach międzynarodowych. Ponadto dr Jaskólska i dr Kratiuk dyskutowały o możliwości stworzenie wspólnych zespołach naukowych, które będą miały na celu zbadanie zmian zachodzących w systemie międzynarodowym w związku z rosnącą rolą Indo-Pacyfiku. Kolejnym tematem były możliwości nawiązanie współpracy między kołami naukowymi z WNPiSM i uniwersytetów koreańskich.

Wizyta została sfinansowana z środków IBUB II.1.2. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi.

X