ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Piotra Araka

Informacja
mgr Piotr Arak
7 grudnia, 2022
Informacja
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej Pani mgr Pauliny Roickiej-Grucy
24 stycznia, 2023
Informacja

pl

Warszawa, dn. 30 grudnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki
o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia, że w dniu

26 stycznia 2023 r. o godz. 11.00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Piotra Araka

„Rola regionalnych czynników zrównoważonego rozwoju w planowaniu strategicznym na poziomie województw”.

Promotor: dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz.

Recenzenci: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

         dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Gmach Audytoryjny, w sali nr 223 (II piętro), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

 

         Przewodniczący

              Rady Naukowej Dyscyplin

     Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie

          Uniwersytetu Warszawskiego

          dr hab. Marek Madej, prof. ucz.

Praca do wglądu znajduję się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, I piętro.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone jest na stronie internetowej Wydziału.

ZAWIADOMIENIE

X