Ogólnopolska konferencja naukowa: (Nie)odpowiedzialność władzy sądowniczej?

International Conference: Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures | 24th and 25th of October, 2019
25 lipca, 2019
KONFERENCJA WIELKIE MOCARSTWO I POLSKA 1919–2019 100 lat stosunków polsko-amerykańskich
12 września, 2019

Ogólnopolska konferencja naukowa:

(Nie)odpowiedzialność władzy sądowniczej?

Data: piątek 11 października 2019 roku
Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Gmach Audytoryjny – Aula im. Jana Baszkiewicza, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

9:45-10:00                  Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:15               Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Krystian Markiewicz – Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Panel I        Aksjologiczno-prawny wymiar odpowiedzialności sędziów

moderator:      dr hab. Jacek Zaleśny (UW)

10:15-10:45    prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (UW), sędzia TK w stanie spoczynku Źródła legitymizacji i granice władzy sędziowskiej

10:45-11:15    prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska (INP PAN)

Typy, formy i funkcje rozliczalności władzy sędziowskiej

11:15-11:45    dr Michał Laskowski, SSN

Granice deliktu dyscyplinarnego sędziego

11:45-12:15    Dyskusja

12:15-13:00    Przerwa na kawę

 

Panel II       Odpowiedzialność sędziów w praktyce

moderator:      dr Piotr Kluz, SSO

13:00-13:30    prof. dr hab. Sławomir Patyra (UMCS)

Sądownictwo specjalne w kontekście ograniczeń konstytucyjnych

13:30-14:00     dr Mirosław Wróblewski (Biuro RPO)

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i prokuratorów w świetle prawa Unii Europejskiej

14:00-14:30    prof. dr hab. Maciej Gutowski (UAM), prof. dr hab. Piotr Kardas (UJ) Odpowiedzialność rzecznika dyscyplinarnego z tytułu naruszenia niezawisłości sędziowskiej

14:30-15:00    Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Organizatorzy:

 

X