Reprezentanci WNPiSM UW na The Seventh Annual Tartu Conference on East European and Eurasian Studies w Tartu, w Estonii

Dr Łukasz Wieczorek z OBHL na konferencji pt. „Investigating and Prosecuting Cases of Human Trafficking for Sexual Exploitation”
13 czerwca, 2023
Discussion: Challenges and Opportunities in the Indo-Pacific Region
16 czerwca, 2023

pl

W dniach 11-13 czerwca 2023 r. pracownicy WNPISM uczestniczyli w VII dorocznej konferencji w Tartu w Estonii na temat studiów wschodnioeuropejskich i euroazjatyckich. Profesorowie UW z Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego: Agnieszka Bieńczyk-Missala, Marek Madej, Kamila Pronińska i Andrzej Szeptycki byli prelegentami w panelu poświęconym reakcji Polski na wojnę w Ukrainie.

 

X