Dr hab. Anna Kurowska odwołuje zajęcia w dniu 22.01
22 stycznia, 2020
Zajęcia Ogólnouniwersyteckie profesora Roberto Rabela z Victoria University of Wellington [ZIP]
23 stycznia, 2020
konferencja

pl

Drodzy studenci, doktoranci,

Zapraszamy do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Media w erze Internetu”, która odbędzie się 24 kwietnia 2020 roku w Łodzi i organizowana jest przez Koło Naukowe Amerykanistyki i Mediów działające przy Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Więcej informacji

X