Polityka Lokalnie. Samorząd terytorialny wobec wyzwań XXI wieku

Wykład byłego Dyrektora Generalnego WTO, Pascala Lamy, pt. A POST-COVID WORLD: THE SCENE FOR DEVELOPING COUNTRIES
6 czerwca, 2021
Cykl trzech seminariów pt. „Społeczeństwo i polityka społeczna w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej na przykładzie pandemii COVID-19”
14 czerwca, 2021

W dniu 9 czerwca 2021 r. na naszym Wydziale odbyło się webinarium naukowe zorganizowane we współpracy pięciu uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii „Ignatianum”

Polityka Lokalnie. Samorząd terytorialny wobec wyzwań XXI wieku

Organizatorem webinarium byli prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Katedra Nauki o Państwie i Administracji Publicznej) i prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Katedra Systemów Politycznych).

Spotkania naukowe poświęcone polityce lokalnej zainicjowali pod koniec 2014 r. Magdalena Musiał-Karg (UAM), Maciej Drzonek (US) oraz Artur Wołek (AI). Pierwsza konferencja odbyła się w Krakowie (24-25 IV 2015, Ćwierć wieku polityki lokalnej w Polsce i Europie). We wrześniu tego samego roku, kontynuując wątki poruszone podczas pierwszego spotkania, tematykę lokalną szeroko analizowano podczas III Kongresu Politologii w ramach panelu „Oblicza polityki lokalnej”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem (jako jeden z niewielu posiadał cztery części). To utwierdziło inicjatorów cyklu konferencji o dużym zapotrzebowaniu na spotkania naukowe poświęcone sprawom polityki lokalnej, które kontynuowano podczas następnych edycji Konferencji w kolejnych latach: II – 2016 (Szczecin), III – 2017 (Poznań-Słubice), IV – 2018 (Kraków), V – 2019 (Szczecin). W 2020 r. do grona współorganizatorów przystąpił Uniwersytet Warszawski, ale z powodu pandemii kolejna edycja została przeniesiona na 2021 i odbyła się 9 czerwca.

W czasie webinarium omówiono problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, jego tradycji historycznych, zasady kreacji organów samorządu terytorialnego i ich konsekwencje, problemy obecności i granic manifestowania identyfikacji politycznych oraz angażowania się w działalność polityczną na szczeblu centralnym w przypadku  osób zajmujących stanowiska w organach samorządu terytorialnego, wreszcie fundamentalną kwestię, jaką jest postrzeganie samorządu terytorialnego, jako warunku i przejawu demokratyzacji państwa oraz wykonawcy usług publicznych.

Uczestnicy webinarium przedstawiali szereg problemów i wyzwań, jakie stoją przed współczesnym polskim samorządem terytorialnym. Wraz z prezentacją danego tematu rodziły się nowe pytania i tworzył się zarys kolejnych problemów badawczych. Dotyczyły one kwestii efektywnego zarządzania zasobami, którymi dysponuje samorząd terytorialny, wdrażania technologii informacyjnych, problemów związanych z planowaniem przestrzennym, zarządzania energią, prowadzenia zrównoważonej polityki miejskiej, ochrony środowiska, czy działań związanych z powstrzymywaniem pandemii koronawirusa SARS-2 wywołującego chorobę COVID-19.

 

X